Правила використання мобільних додатків

Версія 1.0 (01.09.2015 р.)

1. Терміни

Компанія  — фірма  ITOnline.org.ua.
Правила - правила використання мобільних додатків
Додаток, Ресурс —  мобільний додаток
Адмінистрація — співробітники Компанії, а також особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Ресурсом і надання Послуг Користувачам, в рамках використання мобільного застосування останніми.
Сервіси — сукупність програм, баз даних, що забезпечують функціонування Ресурсу, а також сукупність Послуг, що надаються Користувачам при використанні мобільного додатку.
Користувач — будь-яка фізична особа, старше 16 років, що використовує Ресурс.
Зареєстрований користувач — Користувач, що пройшов процедуру реєстрації.
Логін — псевдонім Користувача, вибраний ним при реєстрації і який він використовує в процесі користування Додатком. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним і тим же Користувачем.
Пароль — символьна комбінація, обрана Користувачем самостійно. яка забезпечує в сукупності з логіном його ідентифікацію при використанні Ресурсу.
Правила конфіденційності - умови роботи Компанії (Адміністрації) з конфіденційною інформацією. Діюча версія розміщена за адресою:
http://itonline.org.ua/1c-android/politika-konfidencialnosti/

2. Загальні положення

Дійсні Правила регулюють порядок використання Додатку, а також взаємини, що виникають при використанні Додатку та Сервісів Користувачами. Компанія не гарантує доступність Додатку та Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві, в тому числі Користувачеві, в використанні Додатку та Сервісів при порушенні Правил.

Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Додатку та Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Додатку та Сервісів, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

Крім цих Правил, порядок надання послуг Компанією визначається правилами конфіденційності.

3. Відповідальність Користувачів

Користувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні Ресурсу і Сервісів.

Користувачі гарантують, що використання Ресурсу і Сервісів, буде здійснюватися таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб.

Користувачі гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ними в Додатку.

Користувачі зобов'язуються дотримуватися цих Правил.

При порушенні Користувачами Правил Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сервісів (тимчасовий бан), а в разі грубого і / або неодноразового порушення Правил відмовити в доступі до Сервісів (постійний бан).

4. Особливі умови

Компанія не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів і Додатки не містять помилок або будуть функціонувати безперебійно.

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, які можуть виникнути у Користувача в зв'язку з діями третіх осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують ці Правила.

Компанія не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться в, або пропоновані за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація та послуги, що пропонуються або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених, які надаються безпосередньо Компанією), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Компанією. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет. Компанія не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що поставляються за допомогою Сервісів або через мережу Інтернет взагалі. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок робіт / послуг.

Користувач приймає умову, згідно з якою він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти та придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі.

5. Вступ в силу і порядок зміни цих Правил

Правила і всі зміни до них набирають чинності з моменту їх опублікування. Зміни в Правилах можуть бути внесені в будь-який час.