Політика конфіденційності

Версія 1.0 (01.09.2015)

Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку фірма «ITOnline.org.ua» (далі - Компанія), може одержати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів Компанії (далі - Сервіси, Сервіси Компанії).Згода користувача на надання персональної інформації, дана їм відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять в Компанію, поширюється на всі особи, що входять в Компанію. Використання Сервісів Компанії означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Компанія

1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні обліковому запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам компанії в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (чи іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, які використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.2. Справжня Політика Компанії застосовна тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сервісів. Компанія не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайтах Компанії.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак, Компанія виходить з того, що користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації користувачів

2.1. Компанія збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання послуг або виконання угод і договорів з Користувачем.

2.2. Персональну інформацію Користувача Компанія обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Компанією;

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Компанія зберігає персональну інформацію користувачів у відповідності з внутрішніми регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих послуг, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для надання послуги Користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена чинним законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно до отриманої ним персональної інформації;

3.3.5. У результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

3.4. При обробці персональних даних користувачів Компанія керується Законом України «Про персональні дані».

4. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie і лічильників

4.1. Файли cookie, передані Компанією обладнанню Користувача і обладнанням Користувача Компанії, можуть використовуватися Компанією для надання Користувачу персоналізованих послуг, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сервісів.

4.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

4.3. Компанія має право встановити, що надання певних Сервісів можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

4.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Компанією і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

4.5. Лічильники, розміщені Компанією, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання послуг, а також для забезпечення працездатності послуг в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Компанією і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1.Компанія приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 

6. Зміна Політики конфіденційності. застосовне законодавство

6.1. Компанія має право вносити зміни у справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2. До цієї Політиці і відносинам між Користувачем і Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

Дата публікації: 01.09.2015 р